eRekruter

Administratorzy danych oraz dane kontaktowe

Współadministratorami Twoich danych osobowych są podmioty z Grupy Motion Travel: SH&H Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, SH&H spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, UTC Tour Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Dział Produktu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 4Travel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Miszalski und Wasik OG, Slovak Hostel s.r.o., Smart Hotels & Hostels Italia, Hostel Service s.r.o.

Współadministratorzy uzgodnili, że za wypełnienie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą przysługujących jej praw odpowiedzialni są wszyscy Współadministratorzy, ale za zrealizowanie tych praw odpowiada SH&H spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej „SH&H sp. k.”). Pozostali Współadministratorzy są zobowiązani umożliwić SH&H sp.k. realizację tych praw, a w szczególności niezwłocznie przekazywać wszelkie niezbędne informacje.

Niezależnie od powyższych ustaleń, w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą wykona swoje prawa wobec dowolnego Współadministratora, każdy Współadministrator zobowiązany jest przekazać takie żądanie SH&H sp.k., która zobowiązana jest je wykonać przy czym pozostali Współadministratorzy są zobowiązani umożliwić SH&H sp.k. wykonanie tych praw

Współadministratorzy ustalają, że punktem kontaktowym dla osób, których dane będą przetwarzać oraz dla organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, jest SH&H sp.k.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

Cele przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

Prosimy o nieumieszczanie w dokumentach aplikacyjnych danych nieadekwatnych do prowadzonego procesu rekrutacyjnego, w szczególności takich jak Twój stan cywilny.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie Twojej aplikacji o pracę.

W ramach rekrutacji możemy przeprowadzić testy dotyczące znajomości języka angielskiego, włoskiego, niemieckiego w zależności od stanowiska, na jakie aplikujesz. Takie testy mają na celu sprawdzenie tego, czy masz umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

Okres przechowywania danych

Wypełnienie formularza aplikacyjnego oraz przesłanie do nas Twojego cv oznacza, że będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas trwania rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a po jej zakończeniu nie dłużej niż przez 3 miesiące.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres dalszych 36 miesięcy tylko wtedy, gdy wyrazisz odrębną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach. W razie cofnięcia zgody stosowne dane zostaną niezwłocznie usunięte.

Będziemy przechowywać Twoje dane w związku z utworzeniem przez Ciebie konta na naszym portalu rekrutacyjnym do momentu wycofania przez Ciebie zgody i usunięcia konta.

Odbiorcy danych

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom IT, którzy dostarczają nam oprogramowanie, zajmują się hostingiem strony www oraz przechowywaniem plików. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

O ile spełniasz wymagania formalne na aplikowane stanowisko, skontaktuje się z Tobą przedstawiciel SH&H sp. k., który zaprosi Cię na rozmowę kwalifikacyjną i przedstawi możliwości oraz warunki pracy w jednym z podmiotów należących do Grupy Motion Travel. Twoje dane nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom.

Przetwarzanie danych poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Korzystamy z dostawców świadczących usługi przechowywania plików. Jednym z takich podmiotów jest Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że Twoje dane mogą być przechowywane również poza obszarem EOG. Nasz dostawca jest uczestnikiem programu Tarcza Prywatności zaakceptowanego przez Komisję Europejską, gwarantującego odpowiedni wymagany przepisami europejskimi standard bezpieczeństwa. Korzystamy z komercyjnej, dedykowanej firmom wersji GSuite.

Uprawnienia kandydata związane z przetwarzaniem danych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami, pisząc na adres: Biuro SH&H, ul.Wielopole 16/8, 31-072 Kraków.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mail.